1975/76

Na škole študuje 2250 poslucháčov.

Kronika skrýva ale i ďalšie poklady:

„…Sťahovať sa veru chceme, všeličo si sľubujeme, že budeme vzorne učiť, povinnosti všetky plniť. – Magnetofón, medior, slovník, knižky, adior, všetko spolu zaručí, samo za nás odučí…“

A niečo o niektorých ešte učiacich pedagógoch:

„… Valike je celkom čudné, že má učiť, to je divné. – Kiežby všetky spisy raz zobral dáky parom-fras.“

„Mirka tuná zasa nie je, deti svoje opatruje, ale zato poľahky zhotovuje nahrávky.“

„Violka, tá všetko zvládne, až je to skoro záhadné, asi jej tá materská celkom dobre prospela.“

„Dášenka dá zabrať žiakom v každom kurze je postrachom, anglinárom vedúca –  odborníčka je súca“.

„Pri kontrole triednych kníh neporiadok zas má v nich – zástupkyňa nadáva, Gitka z toho nespáva.“

29. marca 1976 – Slávnostné odovzdanie budovy Jazykovej školy na ul. Veľká okružná

Program osláv otvorenia novej školskej budovy: po slávnostnom akte nasledujú príhovory zástupcu Ministerstva školstva, KV ZSS a OV KSS, riaditeľa školy p. Vidru, nesmie chýbať odovzdanie socialistického záväzku zamestnancov školy a všetko uzatvára kultúrny program.

V máji cestujú učitelia do Gottwaldova  „obohacovať sa o nové pracovné poznatky i príjemné zážitky spojené s poznávaním krás vlasti.“ Letné prázdniny trávia mnohí učitelia pracovne na seminároch na Slovensku, ale aj v Anglicku.