1988/89

Tu záznamy kroniky na čas končia…

A potom už nastanú  zmeny v školskom roku 1989/90, kedy sa v januári 1990  riaditeľkou školy stáva p. Otáhalová.

Ako hovorí kronikár: „Pre školu nastáva doba veľkého náporu, pretože záujem o cudzie jazyky – hlavne o angličtinu enormne vzrástol. Ľudia stoja na prihlášky celé hodiny – i v noci! (Školník im počas chladných nocí ponúka čaj. Pozn. autora) Škola vedie vedľajšiu hospodársku činnosť  – ako podnikateľskú činnosť, aby si zarobila na vybavenie i uspokojila obrovský záujem o štúdium. Kupujú sa magnetofóny, moderná kopírka, televízory, moderné jazykové programy. Problémy sú s novým Ministerstvom školstva, ktoré vydáva chybné vysvedčenia.“

Škola organizuje výlet do Viedne.

Noviny píšu o rastúcom záujme o jazykovú školu v článku Babylon na Veľkej okružnej.

Roky porevolučné a tie ďalšie priniesli veľa nového, ale pokračujú i v zabehnutom tradičnom… To nech okomentuje už niekto ďalší…