Jesenný termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) zo všetkých  jazykov

  • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 16. septembra 2022
  • Písomná časť: 27. októbra 2022 o 8:30
  • Ústna časť: od 1. decembra  2022 o 8:30

Jarný termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) zo všetkých  jazykov

  • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 31. marca 2023
  • Písomná časť: 25. – 28. apríla 2023  o 8:30
  • Ústna časť: od 6. júna 2023 o 8:30