Učiť sa cudzí jazyk a nebyť v kontakte s kultúrou a literatúrou danej krajiny je ako naučiť sa čítať a potom nikdy nesiahnuť po knihe. Nadšenci cudzích jazykov, ktorí sa vzdelávajú v Jazykovej škole Žilina, si takéto bohatstvo uprieť nechcú, a tak už po tretíkrát i tento rok škola v spolupráci s kníhkupectvom Artforum zorganizovala ďalší ročník stretnutí jazykárov-nejazykárov Večery v cudzom jazyku. V uvoľnenej komornej atmosfére počúvali, diskutovali, alebo jednoducho mlčali a premýšľali o tom, kam ich predstavované dielo vtiahlo.

Tohtoročný program:

  • 10.3. Juhozápadné Anglicko
  • 18.3. Piesne Vysockého
  • 19.3. Film Werden Sie Deutscher

Záujem o toto podujatie Jazykovej školy Žilina zo strany poslucháčov i verejnosti, osobitá atmosféra večerov a nekonečné zdroje výnimočných diel, ktoré môžu a chcú byť sprostredkované, i keď sa do „učebných osnov“ nezmestia, nás zaväzujú k prísľubu pripravovať Večery v cudzom jazyku i naďalej.