Milí poslucháči,
písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné podpísať a odovzdať na prvej hodine vyučujúcemu. Následne sa vyhlásenie predkladá len v prípade, že sa poslucháč nezúčastní vyučovania kvôli chorobe.

Aktualizované tlačivo vyhlásenie o bezpríznakovosti na stiahnutie pre poslucháčov: