Cudzí jazyk skrýva v sebe kultúru, zvyky, každodennosť a skryté významy tej ktorej krajiny. Čo by sa stalo, keby sme niektoré frázy preložili doslovne…

Viete, čo znamenajú naozaj tieto výrazy?