Milí poslucháči, milí zákonní zástupcovia,

aj tento rok môžu fyzické a právnické osoby poukázať 2 % zo svojich daní a pomôcť tým neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám.
Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z daní Občianskemu združeniu „Priatelia cudzích jazykov“, ktoré funguje pri našej jazykovej škole.
Prostriedky, ktoré sme minulý rok vyzbierali, boli použité na zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy, a to na nákup projektorov do dvoch tried, 20 ks tabletov pre poslucháčov a propagáciu školy širšej verejnosti. Všetkým prispievateľom ďakujeme.

Ako postupovať?

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (tlačivo v prílohe s vyplnenými údajmi OZ „Priatelia cudzích jazykov“). Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
  • Obidve tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane) odovzdajte vyučujúcemu na vyučovaní, v kancelárii jazykovej školy alebo vhoďte do poštovej schránky na budove školy prípadne pred vstupom do kancelárie alebo pošlite/doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2024.

Potrebné dokumenty nájdete tu.

Ďakujeme za Vašu podporu.