Blíži sa jarný termín štátnych jazykových skúšok. Prihlásiť sa je možné do 31. marca 2023. Termín písomnej časti skúšky je 25. až 28. apríla 2023 a termín ústnej časti skúšky od 6. júna 2023.