V utorok 28. mája sa budete môcť prísť pozrieť na otvorené hodiny predovšetkým anglického jazyka, no radi vás privítajú aj na hodinách francúzštiny či taliančiny. Okrem poobedných kurzov sa v utorok môžete prísť pozrieť do ranného kurzu pre dospelých v čase od 9:00 – 10:30 alebo do seniorského kurzu, ktorý prebieha v tom istom čase. V poobedných hodinách sa viete prísť pozrieť aj do kurzov pre žiakov 2. a 4 ročníka. Na otvorené hodiny sa nemusíte nikde prihlasovať, stačí, keď sa dostavíte do danej učebne a môžete sa tak zúčastniť vyučovacieho procesu, prezrieť si priestory Jazykovej školy a vidieť, ako to u nás prebieha.