1970/71

Na škole sa zriaďujú predmetové komisie jednotlivých jazykov, tie sa dohodli, že vypracujú cudzojazyčné texty k nasledovným témam:

  • výročie VOSR
  • 50. výročie KSČ
  • úloha M. Stara v súčasnosti
  • KS V. Británie
  • V. I. Lenin – jeho vplyv na nemecké robotnícke hnutie
  • 100. výročie Parížskej komúny…
  • (neskôr:) mierumilovná politika Sovietskeho zväzu

V čase normalizácie musel byť tvorivý veru každý – jedným smerom…

Škola má 1581 poslucháčov a z terajších pedagógov školy učia p. Rezníčková, p. Otáhalová a p. Peťovková.