1978/79

Počtami poslucháčov sa už približujeme súčasným číslam: školu navštevuje 2432 poslucháčov v 115 kurzoch.

Učitelia i žiaci si predlžujú zimné prázdniny až do 28. januárakvôli náhlym zmenám počasia (??)!

A ešte jedno heslo z kroniky: „Lepšie školné zaplatiť, ako peniaze prepiť!“ 

1979/80

Školský rok začal nemilým prekvapením: zatečené priestory kancelárie a zástupcovne: voda tiekla z 2. poschodia z otvorených vodovodných kohútikov – samozrejme v nočných hodinách. Kronika dodáva: „Škoda nebola, ale kolektív JŠ má ponaučenie.“

Škola organizuje jazykové kurzy pre zamestnancov ČSAD.

Kronika dokumentuje aj množstvo novinových článkov regionálnej tlače o jazykovej škole, výstižný je napríklad titulok:„Tu začína deň až večer“!

Mnohí učitelia sa počas letných prázdnin zúčastňujú jazykových seminárov, p. Turčeková pripravila so študentmi kurzu nemčiny divadelné predstavenie „Malého princa“, samozrejme v nemčine. Školu navštívili inšpektori až z ďalekej NDR.

1980/81

Škola okrem bežných intenzívnych kurzov vedie kurz trvajúci celý týždeň so 40 vyučovacími hodinami a to v 10 skupinách pre zamestnancov podnikov Žiliny, Martina a Banskej Bystrice.

Zriedkavo, ale stáva sa, že aj učiteľ si v práci ublíži: istá učiteľka spadla na schodoch z budovy a zlomila si ruku, ruku si tiež pri upratovaní triedy zlomila aj upratovačka a verte-neverte, pri zhasínaní svetla v suteréne si narazil ruku aj školník.

V novembri a decembri prebiehajú v škole vzájomné hospitácie P. Kramerová vedie pre učiteľov prednášku, p. Turčeková cestuje do NDR na 6-týždňový seminár, iná nemčinárka zas pre „zlé poveternostné podmienky a s tým súvisiace meškanie vlakov na konferenciu germanistov v Prahe neodcestuje.“ 28. marec – Deň učiteľov oslávili učitelia plesom, krátko nato  pomáhali pri čistení obory pre Zväz poľovníkov.

Dňa 6. mája 1980 dostala škola takúto žiadosť o ospravedlnenie za vymeškané vyučovanie:

Vážená súdružka profesorka, žiadam Vás o ospravedlnenie reprezentanta našej TJ ZVL Kysucké Nové Mesto oddielu orientačného behu Ľ.Š. , … , nakoľko sa zúčastní mapovania blízkeho lesa v dedine Dubie. Týmto prispeje k rozvíjaniu československého športu v odbore orientačného behu. .. Športom za mier!“ Podpísaný tajomník oddielu.

V tomto školskom roku je prijatá nemčinárka p. Bínová. , učitelia sa ďalej vzdelávajú na letných dvojtýždňových kurzoch pre jazykárov.

1981/82

O počtoch poslucháčov kronika nehovorí, vieme ale, že sa u nás ďalej vzdelávajú zamestnanci ZŤS Martin, AVIA Žilina, VÚVT Žilina, IGHP Žilina, ČSAD Banská Bystrica, Tesla Nižná, vyučujúci pracujú už nad rámec svojho úväzku. V septembri odchádza ďalšia nemčinárka na 6-týždňový jazykový pobyt v Nemecku a zamestnanci JŠ opäť pomáhajú poľovníkom v Hôrkach.

O škole píše kultúrno-spoločenský mesačník SLOVENSKO v článku „Kľúč k bráne“, hovorí o dobrom mene školy, výborných študijných výsledkoch, o novinke: intenzívnych kurzoch, o spájaní pedagogických povinností s rodinnými, odbornom a politickom raste zamestnancov, o didaktickej technike za milión korún. A jeden z poslucháčov dodáva:

Získal som tu jazykovú pohotovosť, akú nemôže dať stredná škola. Človek je jazykovo zorientovaný nielen v situáciách bežného života, ale v mnohých vedných odboroch, reáliách cudzích krajín, zvyklostiach, literatúre. Som gramotnejší…“