Ponuka kurzov anglického jazyka

Hravá angličtina pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ

 • Dvakrát do týždňa po 1 vyučovacej hodine
 • Začiatok o 14:20
 • Učebnica: Kid’s Box Starter
 • Úroveň: A1 (začiatočníci)

Kurz pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ

 • Jedenkrát do týždňa 2 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 14:20
 • Učebnica: English Plus – Starter
 • Úroveň: A1 (začiatočníci)

Kurz pre žiakov od 5. ročníka ZŠ

 • Dvakrát do týždňa (2 × 45 min a 1 × 45 min) alebo jedenkrát do týždňa (3 × 45 min)
 • Začiatok o 14:20 alebo 15:10
 • Učebnica: English Plus
 • Úroveň: A1 – B1

Kurz pre stredoškolákov

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 14:20, 15:10 alebo 16:00
 • Učebnica: Insight
 • Úroveň: A1 – C1

Kurz pre dospelých

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 16:00, 16:50 alebo 17:40
 • Učebnica: Face 2 Face
 • Úroveň: A1 – C1

Kurz pre seniorov

 • Jedenkrát do týždňa 2 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 9:00 alebo 10:30
 • Učebnica: Face 2 Face Starter
 • Úroveň: A1 – A2 (začiatočníci – mierne pokročilí)

Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

 • Jedenkrát do týždňa 4 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 15:10, 16:00, 16:50 alebo 17:40
 • Učebnica:
  Cambridge English Complete First (základná ŠJS – B2)
  Cambridge English Advanced (všeobecná ŠJS – C1-C2)
  Doplnkový materiál k reáliám a literatúre anglicky hovoriacich krajín
  Prípravné testy
 • Úroveň: B2 alebo C1

Pracovný jazyk

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 16:00 alebo 16:50
 • Učebnica: English 365
 • Úroveň: B1 – B2

Konverzačný kurz

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 15:10, 16:00 alebo 16:50
 • Učebnica: English File
 • Úroveň:
  – základný – po ukončení 2. ročníka bežného kurzu
  – stredný – po ukončení minimálne 3. ročníka bežného kurzu
  – vyšší – po ukončení minimálne 5. ročníka bežného kurzu

Intenzívny kurz ročný / prípravný na štátnu jazykovú skúšku

 • 12 vyučovacích hodín
 • Kurz trvá od októbra do júna
 • Príprava na štátnu jazykovú skúšku
 • Vstupná úroveň: A2

Polointenzívny kurz dopoludňajší

 • Jedenkrát do týždňa 4 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 9:00
 • Učebnica: Face 2 Face
 • Úroveň: A1 – C1

Prípravné kurzy na medzinárodné skúšky

 • Príprava na skúšky pre študentov aj dospelých:
  FCE for Schools – úroveň B2
  FCE – úroveň B2
  CAE – úroveň C1 – C2
 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 16:00, 16:50 alebo 17:40
 • Učebnica:
  Cambridge English Complete First
  Cambridge English Advanced
 • Úroveň od B2