Ponuka kurzov francúzskeho jazyka

Kurz pre deti od 8 rokov

 • Jedenkrát do týždňa 2 vyučovacie hodiny
 • Učebnica: Le français entre nous 1

Kurz pre žiakov od 4. ročníka ZŠ

 • Ddvakrát do týždňa (2 × 45 min a 1 × 45 min), spolu 3 vyučovacie hodiny, alebo jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Učebnica: Écho junior A1
 • Úroveň: A1 – B1

Kurz pre stredoškolákov

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Učebnica: Francúzština pre samoukov, Echo A1, A2 (2ᵉ édition)
 • Úroveň: A1 – C1

Kurz pre dospelých

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Učebnica: Francúzština pre samoukov, Echo A1, A2 (2ᵉ édition)
 • Úroveň: A1 – C1

Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

 • Jedenkrát do týždňa 4 vyučovacie hodiny
 • Učebnica: Mluvnice francouzštiny, Oui, Grammaire 350 exercices (niveau moyen)
  Doplnkový materiál k reáliám a literatúre francúzsky hovoriacich krajín
  Prípravné testy
 • Úroveň: B2 alebo C1

Konverzačný kurz

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Učebnica: Grammaire progressive du français (avancé) + doplnkový materiál ku konverzácií
 • Úroveň: A1 – C1