Ponuka kurzov nemeckého jazyka

Kurz pre deti od 7 rokov

 • Jedenkrát do týždňa 2 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 14:20
 • Učebnica: Planetino

Kurz pre žiakov od 4. ročníka ZŠ

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 14:20 alebo 15:10
 • Učebnica: Beste Freunde
 • Úroveň: A1 – B1

Kurz pre žiakov od 7. ročníka ZŠ a stredoškolákov

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 14:20, 15:10 alebo 16:00
 • Učebnica: Super!
 • Úroveň: A1 – B2

Kurz pre dospelých

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 16:00, 16:50 alebo 17:40
 • Učebnica: Motive, Schritte international neu,  Aspekte B2, (podľa úrovne)
 • Úroveň: A1 – B2

Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

 • Jedenkrát do týždňa 4 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 15:10 alebo 16:00
 • Učebnica:
  Aspekte
  Doplnkový materiál k reáliám a literatúre nemecky hovoriacich krajín
  Prípravné testy
 • Úroveň: B2 alebo C1

Pracovný jazyk

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 16:00 alebo 16:50
 • Učebnica: Alltag, Beruf und Co.
 • Úroveň: A1 – A2 (začiatočníci – mierne pokročilí)

Konverzačný kurz

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 16:00
 • Učebnica: Aspekte neu B2
 • Úroveň: B1 – C1

Polointenzívny kurz dopoludňajší

 • Jedenkrát do týždňa 4 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 9:00
 • Učebnica: Motive A1
 • Úroveň: A1 – A2

Kurz pre seniorov

 • Jedenkrát do týždňa 2 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 9:00 alebo 10:30
 • Úroveň: A1 – začiatočníci

Prípravné kurzy na medzinárodné certifikáty z nemeckého jazyka, úroveň A2 ‑ B2