Ponuka kurzov španielskeho jazyka

Kurz pre žiakov od 5. ročníka ZŠ

 • Jedenkrát do týždňa (3 × 45 min)
 • Začiatok o 14:20
 • Učebnica: Aventura (podľa úrovne)
 • Úroveň: A1

Kurz pre stredoškolákov

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 14:20, 15:10 alebo 16:00
 • Učebnica: Aventura (podľa úrovne)
 • Úroveň: A1 – C1

Kurz pre dospelých

 • jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 15:10, 16:00, 16:50 alebo 17:40
 • Učebnica: Aventura (podľa úrovne)
 • Úroveň: A1 – C1

Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

 • Jedenkrát do týždňa 4 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 15:10, 16:00 alebo 16:50
 • Učebnica: ¡Habla y Opina!
  Doplnkový materiál k reáliám a literatúre španielsky hovoriacich krajín
  Prípravné testy
 • Úroveň: B2 alebo C1