Ponuka kurzov talianskeho jazyka

Kurz pre stredoškolákov

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 14:20, 15:10 alebo 16:00
 • Učebnica: Nuevo Espresso / Progetto italiano
 • Úroveň: A1 – C1

Kurz pre dospelých

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 15:10, 16:00, 16:50 alebo 17:40
 • Učebnica: Nuovo Espresso / Progetto italiano
 • Úroveň: A1 – C1

Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

 • Jedenkrát do týždňa 4 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 15:10, 16:00, 16:50 alebo 17:40
 • Učebnica: Progetto 3
  Doplnkový materiál k reáliám a literatúre taliansky hovoriacich krajín
  Prípravné testy
 • Úroveň: B2 alebo C1

Konverzačný kurz

 • Jedenkrát do týždňa 3 vyučovacie hodiny
 • Začiatok o 16:50
 • Úroveň: B1