Ako sa naučiť reč?

Určite ste počuli o mnohých zázračných metódach, ako sa naučiť čo najrýchlejšie a s najmenším osobným nasadením cudzí jazyk. Ak Vám dakto sľubuje, že Vám slovíčka samotné naskáču do hlavy, neverte! Jazyk sa dá naučiť iba pravidelnou mravenčou prácou a vďaka trpezlivosti.

Neverte, že dospelý sa môže naučiť jazyk ako dieťa! Vývin nervového systému dospelého je oveľa pomalší a nestačí mu raz počuť a nepomôže iba raz zopakovať, aby si počuté zafixoval. Dospelý potrebuje opakovať, analyzovať, porovnávať so svojím jazykom, potrebuje systém daného cudzieho jazyka chápať, prežiť („prežuť“) a používať.

Keď dospelý vytvorí niekoľko základných viet, nedokáže ešte vyjadriť to, čo si myslí a vôbec nie spôsobom, akým by si želal. Nehanbite sa za svoju nedokonalosť a nebuďte sklamaný! Skôr alebo neskôr sa v hlave všetko utrasie a po trpezlivej práci budete hovoriť stále lepšie a lepšie!

Naši učitelia Vám pomôžu preklenúť prvotné obavy a neistotu, prevedú Vás postupne a systematicky jazykom. Vyvážene sa venujeme všetkým jazykovým zručnostiam – počúvaniu, čítaniu, hovoreniu a písaniu, a to na podklade kvalifikovane vysvetlenej gramatiky. Pracujeme s moderným učebným materiálom starostlivo zaradeným do výučby. Podriadime výučbu Vašim cieľom, či už ide o ciele absolvovať jazykové skúšky alebo iba o voľné dohovorenie sa v jazyku.