Aj tento rok Jazyková škola organizuje týždeň otvorených dverí, kedy sa môžete prísť pozrieť na vybrané hodiny do kurzov všetkých jazykov. Ak sa teda ešte stále rozhodujete, či zapísať seba alebo svoju ratolesť na niektorý z našich kurzov, sledujte či sa na zozname nezobrazí taký, ktorý by vyhovoval aj vám. Na DoD sa nemusíte nijako prihlasovať, stačí, keď sa počas hodiny dostavíte do učebne. Môžete si tak prezrieť priestory Jazykovej školy, ako to na hodinách prebieha a či vám vyhovuje štýl výučby. Tešíme sa na vás!