Jazyková škola v Žiline je vzdelávaco-záujmovou organizáciou a ponúka jazykové vzdelávanie pre záujemcov všetkých vekových kategórií od detí vo veku 9 rokov.

Počtom poslucháčov sme druhou najväčšou štátnou jazykovou školou na Slovensku.

Naša škola pôsobí na trhu vzdelávania od roku 1963, s bohatými skúsenosťami a mladým tímom ponúka osvedčený študijný systém spojený s využívaním moderných učebníc a aktuálnych trendov vo výučbe cudzieho jazyka.

Všetci pedagógovia školy sú vysokoškolsky vzdelaní kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov zapojení do ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Poslucháči sú zadelení do kurzov, počty v kurzoch sú od 6 do max. 20 poslucháčov. Po ukončení kurzu môžu poslucháči získať osvedčenie o absolvovaní, po absolvovaní štátnej jazykovej skúšky dostanú vysvedčenie.

Ponúkame kurzy v dopoludňajších, popoludňajších i večerných hodinách. Pravidelne organizujeme i firemné kurzy v rozsahu požadovanom firmou.

Popoludňajší a večerný kurz sa koná jedenkrát do týždňa – tri vyučovacie hodiny (pre stredoškolákov a dospelých) a dvakrát do týždňa: 1 × 90 min a 1 × 45 min (pre žiakov ZŠ).

Intenzívny kurz sa koná raz do týždňa: po 8 vyučovacích hodín alebo po 4 vyučovacie hodiny.

Denný kurz sa koná trikrát do týždňa po 6 vyučovacích hodín denne, spolu 18 hodín týždenne.

Absolventi školy môžu ukončiť štúdium štátnou jazykovou skúškou základnou alebo všeobecnou, a to po navštevovaní prípravných kurzov, ale i ako externí uchádzači – bez absolvovania kurzov.

Ponúkame aj kurzy angličtiny, francúzštiny a španielčiny s rodenými hovoriacimi – kvalifikovanými učiteľmi z daných krajín.

Pravidelne organizujeme i vzdelávaco-jazykové cesty do nemecky a francúzsky hovoriacich krajín.