Rozprávali sme sa s lektorom angličtiny p. R. A. Scaiffom

Ako by ťa opísali tvoji študenti?

Nie som si istý, ale dúfam, že ako priateľského, ochotného a trpezlivého. Avšak, myslím, že radšej by ste sa mali spýtať ich.

Aké sú najväčšie výzvy, ktorým čelíš v triede?

Udržať motiváciu a záujem svojich študentov

Kde vidíš najväčšie rozdiely medzi našimi študentmi a tými v Anglicku?

Študenti na Slovensku ovládajú viac faktov, majú oveľa viac vedomostí, avšak nachádzam tu mnoho študentov, ktorí nemajú motiváciu a sú značne pasívni počas hodín. Zdá sa, že im stačí sedieť a byť pasívne kŕmení faktami,  ako by sa mali sami angažovať pri učení. Zrejme sú zvyknutí, že učenie nemôžu ovplyvniť, že všetko sa im iba podáva, vyhovuje im byť „kŕmení“ a nechápu, ako by sa oni sami  mohli angažovať na vyučovaní.

Sú naši študenti podobní anglickým, čo sa týka starostí, radostí a záľub?

Starosti a radosti sú tie isté ako v Anglicku – domáce úlohy, priateľstvá, chodenie von a pod. Záľuby sú trošku odlišné. Na Slovensku máte sneh počas zimy, zatiaľ čo u nás v Anglicku máme zvyčajne sneh jeden – dva dni a to raz za päť rokov. Takže trávenie voľného času v zime je totálne odlišné. Slováci majú ľahký prístup do naozajstnej prírody, majú radi  turistiku a prechádzky v prírode. Avšak, postrehol som medzi študentmi názor, že Slovensko má mnoho problémov a že za hranicami na západ je všetko oveľa lepšie. To je niečo, čo u nás nepočujete a, podľa môjho názoru, to má veľmi ďaleko od pravdy.

Učíš radšej dospelých alebo študentov/žiakov?

Aby som to povedal diplomaticky, mám rád obe skupiny. Dospelí ako aj študenti vyžadujú rôzny prístup a prinášajú rôzne odmeny.

Ako motivuješ študentov, aby sa učili?

V Anglicku na to používame množstvo rôznych techník . Povzbudzujeme ich, aby prevzali zodpovednosť za svoje vlastné výsledky, ak máš niečo pod kontrolou, môžeš to viac ovplyvniť, aj ťa to viac baví. Snažíme sa čo najviac „našiť“ učebné plány na to, čo študentov zaujíma, popri tom sú samozrejme aj oblasti, ktoré sa musia pokryť, avšak snažíme sa zaangažovať študentov pri rozhodovaní. Využitím odbornosti a skúseností sa snažíme vytvoriť také  hodiny, ktoré zaangažujú všetkých žiakov, ponúknuť činnosti, ktoré vyhovujú rôznym učiacim sa štýlom – kinestetické, auditívne/sluchové, priestorové, lingvistické/jazykové, interpersonálne/medziľudské, intrapersonálne.

Čo budeš robiť o 5 rokov?

Kto vie? Nepatrím medzi ľudí, ktorí si radi všetko plánujú ďaleko dopredu. Plánovať áno, ale nepreháňať to, nikdy nevieš, čo sa stane.

Pamätáš sa na moment, keď si začal rozmýšľať, že sa staneš učiteľom?

Práve som skončil college/vyššiu strednú školu, a nevedel som, čo ďalej, či ísť na vysokú školu alebo si hľadať prácu. Mama sa so mnou rozprávala o učiteľstve a navrhla mi, aby som vyskúšal dobrovoľne pracovať ako asistent učiteľa na miestnej škole a bavilo ma to. Tam to celé začalo.

Čo ťa na učení najviac baví?

Najviac sa mi páči samotná interakcia. V Anglicku bolo úžasné sledovať, aký pokrok niektoré deti urobili počas roku. Pamätám si na jedného žiaka, ktorý si neustále myslel, že z neho nič nebude. Mali sme nového riaditeľa, ktorý mal iný názor a vzájomnou  pomocou, odhodlaním a našou aj žiakovou usilovnou prácou sme dosiahli veľký pokrok a boli sme svedkami jeho úspešného zvládnutia záverečných skúšok. Ani on ani  jeho mama sa neubránili slzám, keď sa dozvedeli výsledky. Na druhej strane, nemám rád študentov, ktorí sú pasívni, otrávení, ktorí prídu na hodinu a pasívne prijímajú informácie od učiteľa, ako keď kŕmite malé dieťa. Mám rád študentov, ktorí sa aktívne zúčastňujú na hodine, ktorí sú zhovorčiví a výreční a tým aj mne kladú vyššie nároky pri príprave na hodinu.

Ak by si mohol zmeniť jednu vec na učení a vzdelávaní tu a v Anglicku, čo by to bolo?

Z toho, čo som tu na Slovensku videl  a zažil, by som bol rád, keby študenti prevzali viac zodpovednosti za samých seba, za svoje učenie sa a výsledky. Veľa z nich je až príliš pasívnych a vôbec sa nezapájajú počas hodín. Vzdelávanie je celoživotný proces, nikdy neskončí.
V Anglicku? Zbavil by som sa veľkého množstva písomiek a testov, ktoré študenti absolvujú. Testy sú potrebné, ale nie až v takej miere ako u nás. Taktiež by som znížil účasť/zainteresovanosť vlády/štátnej správy v školskom systéme a vzdelávaní. Všetky vládne rozhodnutia a reformy sú len krátkodobé, každá vláda sľubuje zlepšenie v školstve v porovnaní s tou predchádzajúcou, celé je to len však spôsob ako získať viac voličov. To však  nie je pre vývoj školstva dobré. V Anglicku chodíme dookola v kruhu.

Rozhovor s p. Richardom Adamom Scaiffom, učiteľom angličtiny, viedol a následne preložil Mgr. Peter Huček, učiteľ angličtiny na Jazykovej škole Žilina.