Riaditeľka školy udeľuje na štvrtok 22. decembra 2022 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov podľa §150 ods 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.