Ponuka kurzov slovenského jazyka

Slovenčina pre cudzincov

Jazyková škola ponúka základný kurz slovenčiny pre cudzincov

  • 2 úrovne: úplný začiatočník / začiatočník A1
  • Jedenkrát týždenne 4 vyučovacie hodiny
  • Prihlasovanie: v kancelárii školy na prízemí
  • Učebnica: Krížom krážom

Slovak Language Course for Foreigners

Language School Žilina offers a basic course of the Slovak language

  • 2 levels: Starter / Elementary A1
  • How often: once a week, 4 lessons
  • Applications to: Language School Office (ground floor)
  • School book: Krížom krážom