Jarný termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2)

  • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 31. marca 2024
  • Písomná časť: 23. – 26. apríla 2024  o 8:30
  • Ústna časť: od 3. júna 2024 o 8:30

Jesenný termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2)

  • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 16. septembra 2023
  • Písomná časť: 26. októbra 2023 o 8:30
  • Ústna časť: od 4. decembra  2023 o 8:30

Ďalšie informácie o státnych skúškach nájdete tu.