• Potrebuje si nájsť čas, ktorý strávite učením sa. Jazyku sa treba venovať pravidelne aspoň každý druhý deň, najlepšie večer v pravidelnom čase. Výučba cudzieho jazyka 15 minút denne prináša lepšie výsledky než štúdium celý deň raz do mesiaca.
  • Zbytočne neodkladajte začiatok štúdia, rozmýšľajte o sebe ako o osobe, ktorá si vybrala štúdium cudzieho jazyka ako svoju obľúbenú činnosť.
  • Ak robíte pri učení len jednu činnosť, napr. čítate cudzojazyčný text, rýchlo sa unavíte a stratíte chuť. Činnosti je treba striedať: počúvajte krátke nahrávky alebo piesne, pozerajte sa na televíziu (BBC, ORF, TV5…), zopakujte si písomne pár spojení.
  • Slovíčka sa učte len v spojeniach a frázach, môžete si ich napísať na samostatné lístočky a opakovane sa k nim vracať.Počúvanie cvičte, aj keď nerozumiete! Zo začiatku stačí 5 inút denne, počúvajte jazyk ako hudbu, vnímajte rytmus, zvuky jazyka, internacionalizmy v jazyku, mená…
  • Nikdy nie je dôležité rozumieť každé slovo, je treba rozumieť obsahu výpovede!
  • Neobávajte sa, že robíte chyby, postupnou prácou ich odstránite!
  • Zaručený impulz pre rozprávanie je trpezlivé opakovanie viet z nahrávky! Ak si dáte námahu vypočuť si a zopakovať jednu vetu aspoň 10× za sebou, budú sa diať zázraky!
  • Neprestávajte s učením v určitej fáze, je potrebné vytrvať a nevzdávať sa!
  • Pamätajte si, že sa učíte pre seba!