Na nášho učiteľa nemeckého jazyka Michala Lonca sa vždy dá spoľahnúť, že si pre poslucháčov a kolegov učiteľov vždy pripraví nejaký skvelý výlet do nemecky hovoriacich krajín. Minulý školský rok na jar organizoval denný výlet do Viedne, koncom augusta to bol zase niekoľkodňový výlet do Salzburgu.

Tentokrát sa rozhodol naplánovať krátky výlet do vianočnej Viedne. Určite vám dáme vedieť, čo poslucháči na výlete zažili a aké z neho mali dojmy.

A ak ste zmeškali vianočnú Viedeň, nemusíte sa báť, sme si istí, že budú ešte ďalšie výlety, ktorých sa v prípade záujmu budete môcť zúčastniť.