• Od 23.8.2022 sú úradné hodiny každý deň od 8:00 do 14:00. Noví poslucháči doručia prihlášku a doklad o úhrade osobne alebo poštou.
  • Prihlasovanie online pokračuje bez prerušenia počas celého leta. Odporúčame vopred absolvovať online test na našej stránke.
  • Od 1. septembra 2022 bude v platnosti nový cenník na školský rok 2022/2023.
  • Úhrada školného na účet SK84 8180 0000 0070 0048 3331, do poznámky uveďte meno a priezvisko poslucháča (povinný údaj k identifikácii platby).

Poplatky platné pre školský rok 2022/2023 od 1. septembra 2022:

Žiaci a študenti do 25 rokov Celý školský rok
2 hodiny (žiaci 2., 3. a 4. ročníka ZŠ) 95 €
3 hodiny 135 €
2 hodiny špecializovaný kurz 111 €
4 hodiny 175 €
Dospelí (neštudenti) Prvý polrok
2 hodiny – seniori 90 €
3 hodiny 125 €
2 hodiny špecializovaný kurz 98 €
4 hodiny 150 €
8 hodín 255 €

V poplatku za kurz je zahrnuté zápisné 15,- €, ktoré sa nevracia.