Po odchode poslucháčov a učiteľov na letné prázdniny sa prestal školou ozývať krik a smiech žiakov, dupot po schodoch či bežecké preteky po chodbách. Automat s obľúbenými sladkosťami sa vyprázdnil a vypol na dva mesiace. Veď aj on si zaslúži oddych a údržbu.  Škola stíchla a prepla sa do prázdninového módu. Na tento moment sa dlho čakalo, aby mohli začať “prázdninové práce“.

Po 40 rokoch prišli na rad staré lavice a stoličky. Páni školníci spolu s učiteľmi povynášali z 10 učební starý školský nábytok a nahradili ho novými modernými lavicami a stoličkami v sume 11 490 €. Učitelia stihli ešte  vypratať kabinety cudzích jazykov, kde ostali iba špinavé holé steny. Čakalo ich vymaľovanie, položenie laminátovej podlahy a čiastočná modernizácia. Veríme, že sa v nich učitelia budú cítiť príjemne.

Najväčšia fuška nás iba čakala. Dňa 17.7.2017 sa začala dlho očakávaná kompletná rekonštrukcia plynovej kotolne a výmena radiátorov v celej budove. Určite si všetci dobre spomínate, ako nám odišlo posledné funkčné čerpadlo v marci tohto roku a tri dni škola ostala bez tepla. Na celú rekonštrukciu vyčlenil zriaďovateľ školy Žilinský samosprávny kraj finančné prostriedky v sume 120 000 €.   Rekonštrukčné práce trvali jeden mesiac. Počas tohto obdobia bol všade hluk, prach a špina. Prvý augustový týždeň nastúpili panie upratovačky a začalo sa s veľkým upratovaním.

V suteréne školy po starej kotolni ostal kovový odpad: radiátory, rúry, potrubie, komíny a dva niekoľko tonové kotle a hromada iného odpadu. Všetok vyradený nehnuteľný nábytok: 230 lavíc, 450 stoličiek a 10 katedier, sa hromadil a narobil vo vestibule veľké bludisko. Naozaj sme boli radi, keď sme sa všetkého zbavili a zlikvidovali.

Vďaka nadácii Kia Motors Slovakia, ktorá schválila náš projekt s názvom Revitalizácia jazykového laboratória, a občianskeho združenia Priatelia cudzích jazykov, ktoré spolufinancovalo projekt sa škola zbavila starého nefunkčného laboratória. Určite ste zažili stupňovito členenú učebňu so zvláštnymi pracovnými stolmi, v ktorých bola zabudovaná roky nefunkčná audiotechnika a ovládacím pultom ako katedrou. To všetko je minulosť. Zo škaredého káčatka sa stala krásna labuť, moderná úplne nová učebňa s audiovizuálnou technikou. V septembri privíta po trojmesačnej prestávke svojich poslucháčov.

Počas posledných augustových týždňov pani hospodárka objednala lavičky na chodby, na ktoré sme získali finančné prostriedky v sume 1000 € cez projekt Revitalizácia lavičiek na chodbách Jazykovej školy cez Raiffeisen banku. Za náš projekt zahlasovalo 555 ľudí.  V priebehu októbra sa budú lavičky umiestňovať po chodbách.

Ani naši učitelia nezaháľali počas prázdnin. Traja z nich absolvovali jazykové pobyty v Cambridge, UK a jeden  v Bremach, Nemecko. Nadobudli nové skúsenosti, metódy a praktiky v oblasti jazykového vzdelávania, s ktorými sa formou diseminácie podelia so svojimi kolegami a poslucháčmi.

Počas prázdnin  mali niektorí poslucháči možnosť zúčastniť sa poznávacieho zájazdu v Švajčiarsku a navštíviť región Bernské Alpy s naším kolegom Michalom Loncom.

Všetkým TH pracovníkom patrí veľká vďaka a pochvala za ich usilovnú prácu počas augusta.

Ešte zopár dokončovacích prác, estetizácia priestorov školy a sme pripravení otvoriť  bránu školy 4. septembra 2017 o 8:00.

Jazyková škola sa teší na všetkých poslucháčov v školskom roku 2017/2018.